Groep 8

Oefen voor de Citotoets M8 en de Doorstroomtoets

Niveau 1 (richting vmbo)

Rekenen Spelling Werkwoorden Tekstbegrip (1) Tekstbegrip (2) Woordenschat


Niveau 2 (richting havo/vwo)

Rekenen Spelling Werkwoorden Tekstbegrip (1) Tekstbegrip (2) Tekstbegrip (3) Woordenschat

Verder oefenen kun je op de website van Citotrainer Nederland.

Word wijzer over de basisschool: de Doorstroomtoets


Vanaf schooljaar 2023-2024 maken kinderen in groep 8 geen Eindtoets meer. De laatste toets die invloed kan hebben op de school voor het voortgezet onderwijs, is de Doorstroomtoets.
De Doorstroomtoets is dus een toets die alleen in groep 8 gemaakt wordt en dat vindt begin februari plaats.


Wil je verder oefenen voor de Doorstroomtoets? Ga dan naar Doorstroomtoets.online.


Wil je meer weten over de Doorstroomtoets? Kijk dan op de website van juf Sanne.