Cito-oefenen groep 3

Oefeningen voor eind groep 3 (E3):

Rekenen Spelling Tekstbegrip Woordenschat


Verder oefenen kun je op de website van Citotrainer Nederland.